Дейности

Акции и постоянни дейности

Дейностите ни се разделят в три основни направления:

Информираност

РАЗКАЗВАМЕ ИСТОРИИ

Създаваме документални филми, репортажи, публикации, информационни кампании. Провеждаме събития, лекции и презентации на студенти, ученици и други заинтересовани страни, като ги запознаваме с интересни факти за кафявата мечка и ги учим как да бъдат отговорни закрилници на дивата природа.

Наука

ИЗУЧАВАМЕ МЕЧКИТЕ

Нашите експерти пишат научни статии за кафявите мечки. Участваме в проучвания с фотокапани и GPS телеметрия. Предстоят ни социални проучвания и проекти, свързани с иновации и устойчиво управление на биоразнообразието в България.

Терен

РАБОТИМ НА ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ

Членовете на нашия екип обследват територии, работят с проблемни мечки, маркират животни с GPS нашийници и извършват дейности за превенция на конфликт - поставяне на електропастири, преместване на мечки и др.

Актуални дейности

Актуални акции и дейности, които извършваме целогодишно.

Постоянна дейност
Мечешки екип

Нашите експерти участват в акции за преместване на проблемни животни, поставяне на електропастири, маркиране на мечки с GPS нашийници. Водят активна комуникация с горски и ловни стопанства с цел намаляване на конфликта между мечките и хората и борбата срещу бракониерството.

*Някои от акциите се финасират от други организации като WWF България.

АКТУАЛНА АКЦИЯ
Мечешка гора

2021 година беше изключително тежка за дивите мечки. В гората нямаше достатъчно храна и нападенията по населените места бяха рекордно много. За да решим дългосрочно този проблем, предпиремаме инициатива, чрез която планираме да засадим максимално много овощни дръвчета в територии, обитавани от мечки.

постоянна дейност
Мечешко училище

Работим с ученици и студенти, като ги запознаваме с интересни факти за кафявата мечка и ги учим как да бъдат отговорни закрилници на дивата природа.

Организираме презентации, конкурси и преживявания.

Искаш да направим събитие заедно?

Постоянна дейност
Документални филми

Създаваме документални филми за мечките и хората, които ги изучават и опазват. Запознаваме обществото с проблеми като състоянието на популацията и заплахите за съществуването на вида, както и конфликтът между мечките и хората.

Очаквай скоро епизод 2 в YouTube канала ни.

Приключили акции

Предишни акции и инициативи.

ПРИКЛЮЧИЛА АКЦИЯ - 2021
Хранене на мечки

Акция за осигуряване на допълнително хранене на мечки в райони с повишен риск от конфликт с местното население.

Резултат: повече от 30 тона ябълки, над 8 тона фураж и потвърдено намаляване на нападенията от мечки в районите, в които имаше предоставена храна.

3 мечешки стъпки, с които можеш да ни подкрепиш

Последвай

Последвай ни в социалните мрежи, споделяй нашето съдържание и се абонирай в мечешкия ни бюлетин.

Последвай мечките!

Подкрепяй

Превъни се в истинска опора за мечките и нашия екип, като станеш част от нашите дарители.

В мечка превърни се!

Доброволствай

Екипът ни винаги има нужда от свежи сили и мотивирани хора, които да станат част от нашето мечешко семейство.

Доброволствай!