Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.bearstories.bg

Настоящият сайт е собственост на Сдружение Урсус“.

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото - и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Сдружение Урсус“, в случай, че не е посочено друго.

 

Общи условия

 

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.bearstories.bg единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със Сдружение Урсус“.

Използването на части от текстови, фото- и видео материали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.bearstories.bg - за интернет сайтове.

 

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видео материали от сайта www.bearstories.bg, без изричното писмено съгласие на  Сдружение Урсус“, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.

 

Всяко подобно действие ще бъде преследвано от Сдружение Урсус“ по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.

 

Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е Сдружение Урсус“, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

 

Сдружение Урсус“ има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:

 

  • Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;

 

  • Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;

 

  • Подтикване към жестокост, насилие или внушение на нетърпимост между гражданите;

 

  • Всякакви форми на обида срещу www.bearstories.bg журналистите, авторите и собствениците на медията.

 

Сдружение Урсус“ има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

 

Отговорност

 

Сдружение Урсус“ прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство без гаранция от страна на Организация „Урсус” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

Сдружение Урсус“ не носи отговорност за:

 

  • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;

 

  • Информацията, включена в сайтовете, към които в www.bearstories.bg са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;

 

  • Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите;

 

  • Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

 

Конфиденциалност

 

Сдружение Урсус“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Сдружение Урсус“ се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.

 

Сдружение Урсус“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

 

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до Сдружение Урсус“ на следния адрес: гр. София 1309, ж.к. Света Троица”, бл. 298, ап. 60 Булстат: 206526977

 

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.

 

Обезщетения

 

Сдружение Урсус“ си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.bearstories.bg 

 

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.