Подай лапа
на мечките

Превърни се в закрилник

ЕДНОКРАТНО ДАРЕНИЕ

10 лв. = 4 дръвчета.

ПОДКРЕПИ НИ

МЕЧЕШКИ АБОНАМЕНТ

Ежемесечно дарение през платформата на Stripe

ПОДКРЕПИ НИ

PayPal ДАРЕНИЕ

Еднократно или ежемесечно дарение през платформата на PayPal

ПОДКРЕПИ НИ

Директен банков превод

Титуляр: Сдружение „УРСУС” 

IBAN: BG75RZBB91551013548424

Основание за плащане: Дарение за Мечеши истории

Бракониерство

В България повече от 50 мечки годишно стават жертва на бракониери.

Намаляващата мечешка популация в България е с плашещо високи проценти. Бракониерството е сред основните причини за тази тенденция.

В търсене на храна, мечките често навлизат в населени места, което е една от причините за бракониерски прояви.